Proje Yönetimi Hizmetlerimiz

Tasarım Süreci Yönetimi

Tasarım gruplarını (mimari, statik, elektrik, mekanik, zemin) birlikte belirliyoruz. Tasarım sürecini sizin adınıza, sizinle birlikte yönetiyor ve yönlendiriyoruz. İsteklerinizi ve ihtiyaçlarınızı, deneyimlerimizle harmanlıyoruz. En önemlisi ise değer mühendisliği yaparak, yapısal çözümler ve malzeme seçimleriyle bütçeyi en doğru sınırlara getiriyoruz. Anahtar teslimi yüklenici teklifini en doğru şekilde alabilmek için tasarım paketini dört dörtlük yapmak için çalışıyoruz.

İhale Süreci Yönetimi

Tasarımı, teknik şartnameyi ve sözleşmeyi içeren ihale dosyasını hazırlayarak teklif alma ve değerlendirme sürecini sizinle birlikte yönetiyoruz. Hiçbir evrenselliği ve bilimselliği olmayan pazarlıklar yerine, yüklenicilerden alınan yüzbinlerce veriyi istatistik ve yapay zeka desteğiyle işleyerek "doğru" değeri buluyoruz. Yüzlerce sayfadan oluşan özgün, her projeye özel şekillendirilen sözleşmelerimizle ve teminat yönetimiyle sizi güvence altına alıyoruz.

Yapım Süreci Yönetimi

Yüklenici sözleşmesi imzalandıktan sonra, biz de şantiyede yerleşimimize başlıyoruz. İşin büyüklüğüne ve niteliğine göre belirlenen mühendis kadromuzla işin sonuna kadar tam zamanlı kontrol yapıyoruz. İnşaat aşamalarının gerektirdiği yarı zamanlı mühendis desteğini, gerektiği zamanlarda yaparak kadromuzu verimli kullanıyoruz. Yönetici kadromuz, kabul süreçlerine kadar şantiyedeki kadromuzu hiçbir zaman yalnız bırakmaz. İşimizi seviyoruz, işimizin başındayız.

TEKNODEN'in Yol Haritası

Yatırım Kararının Alınması

Kurumsal firmalar yatırım kararlarını almadan önce çeşitli analizler yaparlar. Teknoden olarak, arsanın projeye ve ihtiyaç planına uygunluğunun yapısal olarak değerlendirilmesi, ön bütçe ve iş programının yapılması konusunda destek sunuyoruz. Yatırım kararınızı alırken kafanızda süre, bütçe ve kalite yeterlilikleri açısından hiçbir soru işareti kalmaması için çalışıyoruz. (İPUCU: Maddeler arasında ilerleyin.)

İhtiyaç Planı ve Kavramsal Tasarım

Mevcut yapılarınızı inceleyerek yeni yapı için ihtiyaçlarınızı belirliyoruz. İleteceğiniz ön ihtiyaç planınızı, proses şemalarını ve isteklerinizi bizim birikimimizle harmanlayarak ana ihtiyaç planını oluşturuyoruz. Bu plan üzerinden dilerseniz bir konsept tasarım çalışması yürütülmesini sağlayarak projeyi somutlaştırıyoruz.

Tasarım Süreci

Projenin can damarı olan bu sürecin yönetimi en önemsediğimiz ve iddialı olduğumuz alan. Tasarım sözleşmelerini hazırlıyoruz. Tasarım gruplarını (mimari, statik, elektrik, mekanik, zemin) birlikte belirliyoruz. Tasarımcılar belirlendikten sonra tasarım sürecinin eşgüdümünü sağlıyoruz, yönetiyoruz ve yönlendiriyoruz. Doğru geçirilen bir tasarım süreci, projedeki süre-bütçe-kalite üçgeninin en büyük destekçisidir. Bu süreçte yapacağımız değer mühendisliği çalışmaları sayesinde büyük bütçe azaltımları sağlıyoruz.

İhale Süreci

İhale dosyası üç parçadan oluşur: tasarım, teknik şartname, sözleşme. Tasarım süreci tamamlanmaya yaklaşınca, teknik şartname ve sözleşme hazırlıklarına başlarız.Bu konuda arşivimiz ve know-how devreye giriyor. Yüzlerce proje ve milyonlarca metre kare iş sayesinde oluşan birikim, şartnamelerimize ve sözleşmelerimize yansıyor. İşin büyüklüğüne göre belirlenen sayıda istekliden teklif alınıyor, yeterlilikleri ve teklifleri değerlendiriliyor. Pazarlığa gerek kalmayacak şekilde, istatistik ve yapay zeka araçlarıyla teklifler değerlendiriliyor ve doğru karar almanız sağlanıyor.

Şantiye Yönetimi

Yükleniciyle sözleşme imzalandıktan sonra, orkestrayı yönetmek için sahaya yerleşiyoruz. İşin büyüklüğüne göre şekillenen tam zamanlı ve yarı zamanlı kontrol mühendislerimizle işin sonuna kadar sahada işin başındayız. Bütçeyi zaten tasarım ve ihale sürecinde kontrol almıştık. Süreyi ve kaliteyi sahada bir an olsun boş bırakmıyoruz. Yönetici mühendis kadromuz haftalık değerlendirme toplantılarıyla ve ziyaretleriyle sürekli tetikteler. Kadromuzu kaba yapı, ince yapı, elektrik işleri, mekanik işleri vb. süreçlerde, farklı projeler içinde verimli kullanarak kontrol bedellerini en uygun şekilde belirliyoruz.

Anahtar Teslimi

Geçici kabul ve kesin hakediş süreçlerini tamamlayıp, son eksiklerin de giderilmesini sağladıktan sonra yatırımınızın anahtarını size teslim ediyoruz. Her inşaat yatırımının son günleri özellikle sıkıntılıdır. İş sahibinin ve yüklenicinin birbirlerinden sorunsuz ayrılmaları ve projenin sağlıklı bir şekilde tamamlanması için bu süreci çok dikkatli yönetiyoruz. TEKNODEN'in olduğu yerde kriz, iş sahibine yansımadan çözülür. Zaten proje yönetim gruplarının da sorumluluklarının en başında kriz yönetimi gelir. Kesin kabul nedir? Yatırımın faaliyete başlamasının üzerinden dört mevsim geçince yapılan son kabuldür. Orada da yanınızdayız. Ortaya çıkan eksiklerin, kusurların sözleşme kapsamında yüklenici tarafından bedelsiz giderilmesi için görevimizi yapıyoruz.

TEKNODEN'in Bilgi Birikimi

Kendimize en çok güvendiğimiz alanları sizinle paylaşmak istedik

Süre Kontrolü

Öngörülen ve hedeflenen sürede projenin tamamlanabilmesi, bir proje için en kritik ihtiyaçlardan biridir. Bu hedefleri tutturuyoruz.

Bütçe Kontrolü

Bir projenin bütçesi tasarım ve ihale sürecinde belirlenir ve o sınırlardan bir kuruş bile şaşmaz. Bunu taahhüt ediyoruz.

Kalite Kontrolü

Milyonlarca metre karelik kontrol deneyimiyle, hem inşaat sürecinde, hem de kabullerden sonra neler yaşanabileceğini biliyoruz.

Risk Yönetimi

Riskleri tanımlayarak proje üzerindeki etkilerini saptarız ve belirsizlikleri ortadan kaldırırız. Gerçekleşebilecek riskler tanımlıdır.

Değer Mühendisliği

Tasarım sürecindeki mimari, statik çözümlerle ve uygun malzeme seçimleriyle proje bütçelerinde ciddi iyileştirmeler yapıyoruz.

İhale Yönetimi

Hiçbir desteği olmayan ve yanlışla yanlışın kıyaslanmasına neden olan pazarlıklara son verdik. İstatistiksel karar alma yöntemleri uyguluyoruz.

Claim Yönetimi

Projelerde taraflar arasında yaşanabilecek itiraz ve uyuşmazlık çözümlenme süreçlerinde, deneyimli kadromuzla etkin rol oynuyoruz.

Kriz Yönetimi

Projenin her sürecinde taraflar arasında yaşanabilecek krizleri soğukkanlı bir şekilde yönetiyoruz, size yansıtmamak için çalışıyoruz.

Bütçe ve İş Programı Çalışmaları

Projenin reçetesi olan bu çalışmaları işin başından itibaren, kuvvetli arşivimiz ve kadromuzun birikimi sayesinde tam ve eksiksiz yapıyoruz.

Sözleşmeler

Yılların birikimi sonucu oluşan yüzlerce sayfalık özgün ve projelere göre özelleştirilen sözleşmelerimiz sayesinde güvendesiniz.

Toplantılar ve Raporlamalar

Proje yönetimin olmazsa olmazları... Sağlıklı ve şeffaf bir süreç yaşanabilmesi için bu iki aracı en verimli ve titiz şekilde kullanıyoruz.

İnşaat Hukuku ve Muhasebesi

Hukuk ve muhasebe, inşaatta çok özelleşebilen iki alandır. Bu iki alanda da uzmanlaşan mühendislerimizle size destek veriyoruz.

Hizmetlerimizin Genel Kapsamı

 • Mevcut projeler ile özel ve resmi dokümanları inceleyerek, arşiv oluşturmak
 • İş sahibi istek ve gereksinimlerini belirleyerek proje kapsamını tanımlamak
 • Yetkili kurumlardan gerekli izinlerin alınması için yatırımcıyı yönlendirmek
 • Temel iş programını oluşturmak
 • Temel bütçeyi oluşturmak
 • Temel proje organizasyon şemasını oluşturmak
 • Temel risk analizlerini oluşturmak
 • İletişim prosedürlerini oluşturmak
 • Proje el kitabını oluşturmak
 • Tasarım müellifleri seçim kriterlerini belirlemek
 • Projeyle ilgili yetkin tasarım müelliflerinden teklif alıp, değerlendirerek iş sahibi onayına sunmak
 • İş sahibinin onayladığı tasarım müellifleriyle yönetmelik ve şartnamelere uygun sözleşmeler yapmak
 • Tasarım paydaşları arasında eşgüdüm ve bilgi akışını sağlamak
 • Tasarımların iş sahibi ihtiyaç programına uygun yapılmasını sağlamak
 • Tasarımların ilgili teknik standart, şartname ve yönetmeliklere göre yapılmasını sağlamak
 • Tasarımların bütçeye uygunluğunu incelemek
 • Değer mühendisliği çalışma ve analizlerinin yapılması
 • Proje tasarım süreci gelişmelerine yön verme toplantılarını düzenlemek
 • Tasarım paketlerinin ihale dosyası için eksiksiz hazırlanmasını sağlamak
 • Süre kontrolü yapmak
 • Süreçle ilgili düzenli raporlama yapmak
 • Risk yönetim planını hazırlamak
 • Yapı ruhsatının alınmasını sağlamak
 • Tasarım gruplarının inşaat sırasında, şantiye toplantılarına katılımını sağlamak
 • İhale takvimini hazırlamak
 • İhale sürecini eksiksiz yönetmek
 • Sözleşmeleri hazırlamak
 • Teknik şartnameleri hazırlamak
 • Yüklenici önyeterlilik kriterlerini belirlemek
 • İsteklilerin yeterliliklerini değerlendirmek
 • İhale dosyalarının ve zeyilnamelerin koordinasyonunu sağlamak
 • İsteklilerle koordinasyon toplantılarını yapmak
 • İhale ile ilgili isteklilerden gelen soruların cevaplamak
 • İsteklilerin tekliflerini analiz ederek uygun teklifleri belirlemek
 • İhale sonucu ile ilgili değerlendirme ve raporları hazırlayarak iş sahibine sunmak
 • Sözleşme toplantılarını yönetmek
 • Sözleşme eki olarak hazırlanacak evrakların (iş programı, nakit akış şeması, organizasyon şeması, teminat mektubu, iş sağlığı ve güvenliği planı, kalite kontrol planı) takip ve kontrolünü yapmak
 • Yükleniciye yer teslimi yapmak, bu konuda gerekli işlemleri takip etmek ve koordinasyonu sağlamak
 • Şantiye mobilizasyon, trafik ve organizasyon planını oluşturulmasını sağlamak ve kontrol etmek
 • Şantiye iş güvenliği, kalite kontrol ve malzeme temin planının oluşturulmasını sağlamak ve kontrol etmek
 • Atölye imalatlarının atölyede denetleyerek, tüm malzemelerin projeye uygunluğunu ve kalitesini denetlemek
 • Nakit akış cetvellerini ve iş programını hazırlatmak, izlemek ve sapmalarda önlem almak
 • Zaman yönetimi yapmak, iş programını güncelleyerek kontrol etmek
 • Tasarımların ilgili teknik standart, şartname ve yönetmeliklere göre yapılmasını sağlamak
 • Risk yönetim planını güncellemek ve takibini yapmak
 • Kapsamlı haftalık ve aylık raporlarla iş sahibini bilgilendirmek
 • Saha toplantılarını organize etmek ve yönetmek
 • Tasarım paketlerinin ihale dosyası için eksiksiz hazırlanmasını sağlamak
 • Hakediş dosyalarının örnek çerçevesinde hazırlanmasını sağlamak ve kontrol edip onaylamak
 • İş emri değişikliklerini yönetmek
 • Sistemlerin test ve devreye alma süreçlerini yönetmek, garantileri ve kullanım kılavuzlarını takip etmek
 • Geçici kabul işlemlerini düzenlemek ve kontrol etmek
 • Kesin hesapları kontrol etmek ve onaylamak
 • İşletme, bakım el kitaplarının yükleniciden alınması, düzenlenmesi
 • Garanti belgelerinin yükleniciden alınması, düzenlenmesi
 • Yapıldı (as-built) tasarımlarının yükleniciden alınması
 • Kesin kabullerde bulunmak, süreci yönetmek, tutanağı düzenlemek
 • Tasarımların iş sahibi ihtiyaç programına uygun yapılmasını sağlamak
 • Ödemelerle ilgili son dokümanların hazırlanması, sunulması
 • Kesin kabullerden sonra yaşanabilecek yüklenici kaynaklı yapısal sorunları sözleşme kapsamında çözümü
 • Projeye ait tüm bilgi, belge ve evrağın zaman sınırı olmadan saklanması ve istenmesi halinde sunulması